Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rassy :

Lidé:

Lidé ze Stormwindu jsou přizpůsobivá rasa, která přežila invazi krvežíznivých Orků v průběhu První Války. Za Druhé Války stormwindští vytvořili alianci, aby znovu získali svoji domovinu Azeroth. Po úspěchu ve Druhé Válce, Stormwind byl obnoven a lidská civilizace se znovu začala rozpínat do jižních zemí. Po ničivé invazi Plamenné Legie - která zanechala severní lidské království Loradreon v ruinách - zůstalo království Stormwind jako jediná bašta lidské civilizace. Následujíce hrdinské skutky legendárního sira Lothara a krále Llana, obránci Stormwindu jsou nejobávanějšími válečníky v zemi. Vždy odhodláni bránit čest a lidství ve stále temnějším světě...


Trpaslíci:

Stoičtí trpaslíci z Ironforge jsou starověkou robustní humanoidní rasou, která si našla svůj domov za zasněženou horou Khaz Modan. Trpaslíci byli odjakživa úzkými spojenci lidí a prosperovali z válek a příběhů. V minulosti však jen zřídka opouštěli bezpečí své Khaz Modanské pevnosti. Ovšem jakmile krajem zazněl zvuk polnice, volající do boje, povstali trpaslíci po bok svých přátel a spojenců a s nevídanou odvahou a odhodlaností se vrhali do nejprudších bojů. Mlhami opředený původ trpaslíků sahá hluboko do minulosti. Dávné zkazky trpasličích mudrců vypráví, že tato rasa byla vytvořena mocnými Titány z kamene, když svět byl ještě mladý. Všichni trpaslíci cítí, že jejich posláním je hledat ve světě další odkazy mocných Titánů, schopných prozradit jim něco o jejich minulosti. Trpaslíci dokonce vyslali své posly do všech koutů světa, aby hledali další informace o jejich historii. Tyto výpravy způsobily celkové rozšíření trpasličí rasy do celého známého světa...


Gnomové:Excentričtí gnomové jsou jednou z nejpodivnějších nejméně početných ras na světě. S jejich zálibou v nových technologiích a mechanických strojích, je zázrak, že takováto rasa přežila do dnešních dnů. Gnomové se s trpaslíky podělili o své zdroje v hvozdu Dun Morogh Peaks a čím dál více velebili svoje technologické město Gnomeregan. I trpaslíci totiž projevili zájem o nové technologie a mechanizmy a byli to právě gnómové, kteří trpaslíky zásobili rozličnými mechanickými stroji a zbraněmi. Gnómové sloužili za Druhé války Alianci dobře. Zásobili Alianci stroji, ale nikdy neposlali do boje jediného svého muže. Ale v průběhu invaze Ohnivé Legie gnómové udivili všechny ostatní alianční rasy rozhodnutím nasadit do boje svoje statečné jednotky a piloty. Když válka skončila, odhalila Aliance příčinu podivného počínání gnomů. V průběhu války s Legií totiž povstal barbarský kmen horalů a zaútočil na Gnomeregan, jelikož bylo všeobecně známo, že všechny jednotky Aliance jsou zaměstnány bojem s Legií a že tedy gnómům nikdo nepomůže. Gnomové zůstali sami a statečně bránili své město ze všech sil. Téměř polovina veškeré gnomské rasy byla vyhubena při pádu Gnomereganu. Přeživší gnomové uprchli pod ochranná křídla spřátelených trpaslíků - do pevnosti Ironforge. A tak se Gnomové znovu spojili s Aliancí a sbírají síly na znovuzískání svého ztraceného města a na zajištění lepší budoucnosti pro svoji pokořenou rasu...


Elfové:

Noční elfové jsou první rasou, která se probudila do světa Warcraft. Tyto stínové nesmrtelné bytosti začali jako první studovat magii a nechali ji proudit skrz svět tisíce let před událostmi Warcraft I. A byla to právě elfí touha po magii, která do světa Warcraftu přilákala Ohnivou Legii, a která způsobila konflikt, který vyústil v katastrofickou válku mezi těmito gigantickými rasami. Elfům se podařilo zapudit Ohnivou Legii, ale celá jejich domovina byla zatopena oceánem. Od té doby se noční elfové uzavřeli před okolním světem a skryli se v okolí své posvátné hory Hyjal. Po opětovném útoku Legie, který přinutil elfy vylézt ze svých tisíciletých úkrytů, se v elfech znovu probudil zájem o okolní svět. Noční elfové vytvořili Alianci s dalšími rasami, aby zajistili přežití samotného světa Azeroth. Jako rasa jsou elfové čestní, ale také hodné nedůvěřiví vůči ostatním "nižším" rasám. Jsou svázáni s přírodou a jejich stínové síly často budí u okolních ras nedůvěru, stejnou, jakou oni chovají k nim...


DreineovéPřed jedním měsícem hrozná exploze roztrhla nebesa severního Kalimdoru, v tom okamžiku se velká loď Exodar zřítila z oblohy a roztříštila se o povrch světa Azeroth. Vznešení Draeneiové odlétli ze zpustošeného světa jménem Outland na mezidimenzionální lodi jménem Exodar, aby našli pomoc. Inspirovaní příběhy hrdinské aliance která se spojila proti síle Plamenné Legie, Draeneiové je přišli požádat o pomoc při znovuzískání jejich zničené domoviny, Outlandu doufajíc v získání nových spojenců v souboji s Plamennou Legií, díky kterým by se jim mohlo povést konečně udělat přítrž ohavné plamenné výpravě. Ozbrojeni jen odvahou, a jejich neotřesitelnou vírou v dobro, Draeneivové doufají v nalezení spojence.

Orkové

Divocí, zelenokožnatí orkové jsou jednou z nejrozšířenějších ras Azerothu. Tato drsná a brutální stvoření, která se zrodila v ďábelském světe Draenor, prošla skrz dimenzionální bránu, známou jako Temný portál, do království Stormwind a vyhlásila válku lidské rase. Avšak učenci, kteří znají orkskou historii vědí, že orkové byli ve své domovině Draenoru kultivovaný a vznešený národ, uctívající moc svých kmenových šamanů. Bohužel, orkské klany byly zotročeny Ohnivou Legií a využity jako předvoj masivní invaze do Azerothu. Orkové se však vzbouřili proti svým temným pánům a pod vedením statečného Thralla znovu nabyli ztracenou čest a sílu. Nyní stojí kmeny orků připraveny bojovat, ne za účelem zisku a dobývání, ale za svoje právo na život ve své nové zemi...


TaureniTaureni jsou mohutná stvoření, žijící v otevřené pustině centrálního Kalimdoru. Žijí, aby sloužili přírodě a udržují rovnováhu mezi Zemí a elementy. I přes svůj mohutný vzhled a brutální sílu jsou taureni klidný, kultivovaný a mírumilovný národ. Jakmile se však dostanou do konfliktu, vynaloží veškerou svoji ohromnou sílu, aby zamáčkli své nepřátele do země. Pod vedením svého stařešiny Cairna Bloodhoofa se v době invaze Ohnivé Legie taureni spojili s orky a od té doby jsou tyto rasy v trvalém přátelství. Stejně jako orkové bojují taureni za zachování svého rodu a svých tradic. Jejich domovinu Mulgore můžeme označit za jedno z nejhezčích míst kontinentu...


Nemrtvý


Skupina nemrtvých, známá jako Zapovězení, se vzepřela tyranské vůli Krále lichů a nyní si snaží udržet nabytou svobodu za každou cenu. Pod vedením svého statečného vůdce, královny duchů - Sylvanas Windrunner, vybudovala tato skupina temných uprchlíků tajnou pevnost v troskách lordareonského hlavního města. Vybudován na prokleté tirisfalské planině se z Undercity stala hlavní bašta zla. Na hranici samotné temnoty se pohybovali Sylvaniny vrchní "léčitelé", když se snažili vyrobit nový, mnohem silnější mor, který nejen že by vyhladit jejich nenáviděné protivníky ze Scourge, ale dokonce i celé lidstvo. Za ziskem čím dál větší moci a vlivu vstoupili Zapovězení do aliance Hordy. Bez jakékoliv loajality vůči svým novým spojencům nechali Zapovězení válčit primitivní rasy proti Alianci a sami se tak v klidu mohli soustředit na svůj hlavní cíl: Krále lichů. Jen čas ukáže, jakou roli sehraje toto společenství temnot v nastávajících událostech...


Trollové


Podivní trollové džungle, kteří osídlili ostrovy v Jižním moři, jsou známí svojí krutostí a temným mysticismem. Tato barbarská stvoření v sobě nesou čirou nenávist vůči všem ostatním rasám. Jeden rod však byl nucen změnit názor, když narazil na orkského vůdce Thralla a jeho mocnou Hordu. Trollové kmene Darkspear, kteří byli před dávnou dobou vyhoštěni ze své domoviny Stranglethorn Vale, byli téměř vybiti skupinou murlocků, ale Thrall a jeho Horda jim přispěchali na pomoc a zachránili je. Jako vyjádření vděku trollové přísahali věčnou oddanost Hordě. Pod vedením mocného stínového lovce Vol'Jina se celý kmen Drakspear usídlil spolu se svými orkskými spojenci v Durotaru. Na východních skalnatých útesech vystavěli svoje hlavní město, pojmenované po jejich padlém stařešinovi - Sen'Jin. Dále kmen založil strážní tábory na ostrovech Ozvěn. Jakožto člen Hordy navázali trollové přátelské styky s taureny. Avšak k Zapovězeným stále chovali jistou zdrženlivost a nedůvěřivost. Jakoby cítili jejich pohrdání ostatními...


Krvavý Elfové:


Téměř 7.000 let Vysocí Elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti hluboko v lesích severního Lordaeronu. Ale před pěti lety Pohroma Nemrtvých vpadla do Quel’thalasu a dovedla Elfy na pokraj zhouby. Vedeni zlým Nemrtvým Rytířem Arthasem, Pohroma zničila Sluneční studnu, čím oddělila Elfy od zdroje jejich tajemné magie. Přestože jizvy, které po sobě Pohroma zanechala jsou patrné, zbylí Elfové se spojili dohromady a převzali zpět velkou část své domoviny. Nazývajíc se Krvaví Elfové, tito chmurní přeživší se zavázali k znovuzískání jejich nesmírných sil, které kdysi ovládali. Inspirovaní jejich milovaným vůdcem Kael’thasem Sunstriderem, Krvaví Elfové hledají nové zdroje magie a prostředky, které potřebují k obraně proti neumírajícím hrůzám Pohromy.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

RASSY

(RASSY, 9. 8. 2009 16:49)

TRAPAS HAHA FUJ TAKOVA STRANKA